Miejsca pamięci


  1. RONDO IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Współrzędne: 49°56'58"N   18°35'23"E

Zbieg ulic: ul. 11 Listopada, al. Józefa Piłsudskiego, ul. Cieszyńskiej, al. Jana Pawła II.

Rondo otrzymało nazwę Uchwałą nr XXVI/560/2004 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom typu „Rondo” w Jastrzębiu-Zdrój.

Inicjatorem i pomysłodawcą nazwy był Związek Sybiraków Koło w Jastrzębiu-Zdroju


Sztandar    Sztandar


2. ULICA SYBIRAKÓW W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Łącznik al. Józefa Piłsudskiego i ul. Północnej.

Współrzędne:  49°57'12"N 18°36'8"E

Ulica otrzymała nazwę Uchwałą nr XIII/280/99 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 25 października 1999r. w sprawie nadanie nowych nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój.

Inicjatorem i pomysłodawcą nazwy był Związek Sybiraków Koło w Jastrzębiu-Zdroju.

Sztandar    Sztandar


3. IZBA PAMIĘCI W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 20

Współrzędne:  49°56'44"N 18°35'40"E

Uroczystego otwarcia Izby dokonano 30 listopada 2012 r.

W szkolnej Izbie Pamięci gromadzone są materiały dotyczące zesłańców Sybiru. Izba z czasem będzie wzbogacała się o nowe dokumenty czy eksponaty z czasów zsyłki na Sybir.

Inicjatorem i pomysłodawcą Izby był Związek Sybiraków Koło w Jastrzębiu-Zdroju.

Sztandar


4. GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W JASTRZĘBIU-ZDROJU

            Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 20

Współrzędne:  49°56'44"N 18°35'40"E

Szkoła otrzymała nazwę Uchwałą nr XLVIII/617/2009 z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół nr 7 w Jastrzębiu Zdroju imienia Zesłańców Sybiru.

Akt nadanie sztandaru odbył się 17 września 2010 r. Fundatorem sztandaru był Związek Sybiraków Koło w Jastrzębiu-Zdroju.

sztandar


5. SYMBOLICZNY GRÓB W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Jastrzębie-Zdrój, cmentarz komunalny, ul. Okrzei

14 września 1996 roku odbyło się odsłonięcie Symbolicznego Grobu poświęconego obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich. Jest to pierwszy tego typu symboliczny grób na Śląsku. W środku niego znajduje się ziemia z Katynia, spod Monte Cassino, spod Lenino, a także z Syberii.

Odsłonięcia dokonali Stanisława Jagodzińska i Józef Gruchlik. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wacław Basiak.

Autor projektu: Zofia Maciulewicz, Ryszard Czernecki.

sztandar