Zarząd

Ryszard Czernecki - Prezes
Antoni Tokarz - Wiceprezes
Wiesława Kwiatkowska - Sekretarz
Barbara Jasiak - Członek