Panorama działalności w Jastrzębiu-Zdroju

 Aktualności


82. rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. za sprawą wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej dokonał się czwarty rozbiór Polski.

Polska, będąca w stanie wojny z Rzeszą Niemiecką, nie była w stanie przeciwstawić się agresji sowietów. Wcielony w życie zbrodniczy pakt Ribbentrop–Mołotow ostatecznie przesądził o klęsce w kampanii wrześniowej.

W 82. rocznicę tragicznych wydarzeń, przed symbolicznym grobem poświęconym obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich, na skromnej uroczystości spotkali się przedstawiciele Związku Sybiraków, kombatanci, przedstawiciele parlamentarzystów, przedstawiciele władz miasta, mundurowi, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy naszego miasta. Uroczystość upamiętniała ofiary walk, a także osoby zesłane na Syberię. Masowe deportacje przeprowadzone w sposób systematyczny i zorganizowany na zawsze zmieniły losy ponad 1,5 miliona Polaków.

- Pamiętajcie też, że na tej ziemi spoczywają Polacy, którzy służyli w wojsku niemieckim, austriackim, polskim i rosyjskim. Ale dziś nie patrzymy dla kogo oni służyli, dlaczego służyli. To byli Polacy, to byli ludzie. Im należy się szacunek – podczas przemówienia powiedział Ryszard Czernecki – prezes Związku Sybiraków.

- Podkreślał, że zemsta nie prowadzi do niczego dobrego, jednak przebaczenie nie jest tożsame z zapomnieniem. I właśnie o pamięć apelował do młodzieży. O pamięć o bohaterach i brutalnych wydarzeniach, których byli świadkami.

- Tu jest ziemia spod Monte Cassino, spod Lenino, z Katynia i innych miejsc. Proszę, abyście ze względu na pamięć, zawsze 17 września tutaj przybywali – apelował

Następnie zgromadzeni przenieśli się do Domu Zdrojowego, gdzie czekał na nich poczęstunek. Spotkanie było okazją do wspomnień i cenną lekcją historii.Narodowego Święto Niepodległości w Pawłowicach

Dnia 8 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię przygotowała klasa II c wraz z wychowawczynią panią Beatą Czajkowską-Welchar, a pani Ewelina Talik przygotowała dekorację.

Była to bardzo niezwykła akademia. W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” zaprosiliśmy na uroczystość przedstawicieli Związku Sybiraków i Kombatantów z Jastrzębia-Zdroju oraz panią Annę Dąbrowską - prezes spółdzielni mieszkaniowej w Pawłowicach. W dniu akademii szkolnej przyłączyliśmy się także do narodowej akcji „Szkoła do hymnu” i wspólnie z naszymi gośćmi, gronem pedagogicznym i uczniami o symbolicznej godzinie 11:11 w naszej szkole odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Akademia przede wszystkim miała przypomnieć ciężkie czasy pod zaborami, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie klasy II c recytowali wiersze, śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość, a także zrozumieć znaczenie tego słowa.

To święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy bohaterów walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Po akademii wszyscy goście udali się na poczęstunek zorganizowany przez radę oddziałową klasy II c, podczas którego mogliśmy wysłuchać wspomnień jakimi podzielili się zaproszeni goście. Sybiracy opowiadali o swoim smutnym dzieciństwie, o tym jak zostali przymusowo zesłani na Sybir do łagrów i więzień, jak okupanci nie oszczędzali narodu polskiego oraz o powrocie po ciężkich latach do Polski. Kombatanci, których wybuch II wojny światowej zastał w kraju podzielili się wspomnieniami o tym, jak wojna zmieniła życie młodych ludzi. Opowiadali o głodzie, który wtedy panował, o chorobach, na które zapadali młodzi ludzie, dzieci, starsi oraz o nieustającym strachu przed bezwzględnym okupantem. W czasie spotkania mogliśmy wysłuchać patriotycznych wierszy recytowanych przez 96-letnią panią Cecylię Mazur. Spotkanie przebiegło w bardzo podniosłej i wzruszającej dla wszystkich obecnych atmosferze.
Apel poległych w Dniu Sybiraka

17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, jastrzębianie obchodzili Dzień Sybiraka. Główne uroczystości miały miejsce na cmentarzu komunalnym.

Wartę honorową przy symbolicznym grobie poświęconym obrońcom ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich pełnili między innymi żołnierze 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, harcerze, policjanci i funkcjonariusze straży granicznej.

Ważnym punktem programu była minuta ciszy za poległych i zmarłych w II wojnie światowej oraz apel poległych. Następnie kompania oddała salwę honorową.

Kwiaty i znicze przed symbolicznym grobem złożyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, zakładów pracy oraz kombatanci i członkowie Związku Sybiraków.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Domu Zdrojowym, prezes Związku Sybiraków - Koła w Jastrzębiu-Zdroju, Ryszard Czernecki, dokonał dekoracji sztandaru 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu Odznaką Honorową Sybiraka. Odznaczenie otrzymała również Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku oraz osoby szczególnie zasłużone dla Koła Jastrzębie-Zdrój.

Zabezpieczyć pamięć...

„Pragnieniem naszym jest, aby przyszłe pokolenia nie przeżyły tego, co nas spotkało.”
W poniedziałek, 11 lutego, członkowie Związku Sybiraków – koła Jastrzębie-Zdrój, zapalili znicze przy symbolicznym grobie poświęconym obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich, który znajduje się na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. 10 lutego 1940 roku nastąpiła pierwsza masowa deportacja na Sybir. Sowieci wywieźli około 140 tys. osób. 70% tego kontyngentu stanowili Polacy. „Pragniemy, aby ktoś nas tutaj zastąpił. Zwracamy się do młodego pokolenia oraz przede wszystkim do nauczycieli, aby pomogli nam zabezpieczyć pamięć i prawdę o tamtych wydarzeniach.” - apelował Ryszard Czernecki, Prezes Związku Sybiraków - Koło w Jastrzębiu-Zdroju W symbolicznym grobie znajduje się ziemia spod Lenino, spod Monte Cassino, z Katynia, Ostaszkowa, Bykowni oraz Syberii.

Lekcja


Ku pamięci ofiar Marszu Śmierci


Narzekamy, że zimno, że pada, że mróz… A co mieli powiedzieć Ci, którzy 74 lata temu byli uczestnikami Marszu Śmierci?

W styczniu 1945 roku z obozu oświęcimskiego i jego podobozów ewakuowano w pieszych kolumnach do Wodzisławia kilkadziesiąt tysięcy więźniów, konwojowanych przez uzbrojonych esesmanów. Większość skierowano przez Jastrzębie-Zdrój. Mniej liczne kolumny popędzono przez Żory. Odcinki dziennej marszruty wynosiły około 20-30 km, noclegi improwizowane były najczęściej pod gołym niebem. Pasiaki więźniarskie nie pozwalały w wystarczającym stopniu zachować ciepła ciała. Żywieniowe racje dzienne były wypadkową losu. Każdego, kto usiłował zbiec lub nie nadążał za współwięźniami z powodu wycieńczenia, karano natychmiastową śmiercią. Wodzisław Śląski był docelowym miejscem marszu. Stąd, mimo mrozu, otwartymi wagonami kolejowymi wywieziono więźniów do obozów w głąb Rzeszy.

To właśnie z myślą o nich wszystkich, przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz Birkenau w czasie ewakuacji obozu od 19 do 20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia, spotkali sie przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych i środowisk kombatanckich, a także delegacje szkół i harcerze.Żywa lekcja histori

19 października 2018 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Pawłowicach wzięli udział w niezwykłej lekcji historii. Niezwykłej, ponieważ mogli osobiście spotkać się z uczestnikami wydarzeń z czasów II wojny światowej. Zaproszenie na lekcję przyjęli prezes jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków p. Ryszard Czernecki oraz jego przedstawiciele p. Wiesława Kwiatkowska, p. Antoni Tokarz, p. Jerzy Ignatowski. W trakcie spotkania młodzież wysłuchała wspomnień uczestników z okresu deportacji w odległe i niegościnne rejony Związku Radzieckiego. Nie zabrakło także refleksji na temat historii i sposobów jej przekazywania. Po wspomnieniach przyszedł czas na zadawanie pytań, które najczęściej dotyczyły warunków pobytu i powojennych losów zaproszonych gości. Pragniemy serdecznie podziękować przybyłym za tak wspaniałą lekcję ,,żywej’’ historii, która na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli.

Lekcja


Światowy Dzień Sybiraka – młodzież pamięta

17 września to Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość. Przy symbolicznym grobie poświęconym Sybirakom, ofiarom Katynia i sowieckich łagrów, a także obrońcom Ojczyzny podczas II wojny światowej zebrali się przedstawiciele władz miasta, kombatanci, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz nauczyciele.

Oddano hołd poległym. Krótkie przemówienie wygłosił prezes jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków pan Ryszard Czernecki, który – jak zawsze – prosił młodych ludzi, by pamiętali o tragedii sprzed lat. Apelował też do nauczycieli, aby przekazywali młodym ludziom prawdziwą historię. Nie zabrakło też wierszy recytowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5. Uroczystość uświetnili żołnierze z 34. Śląskiego Dywizjonu Obrony Powietrznej w Bytomiu, którzy oddali salwę honorową.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Zdrojowym. Wszyscy goście mogli obejrzeć wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów Technikum nr 3 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Handlowych pod kierunkiem p. Barbary Jasiak wraz z prezentacją multimedialną opracowaną przez byłą już nauczycielkę ZSH p. Monikę Dworak-Kulig.

GALERIA ZDJĘĆ


Sybiracy na zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Handlowych


22 czerwca 2018 roku w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru wchodzącym w skład Zespołu Szkół Handlowych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Przedostatni raz pożegnano klasy trzecie wygaszanego gimnazjum. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków –Pana Ryszarda Czerneckiego oraz Pani Wiesławy Kwiatkowskiej, a także wiceprezydenta miasta Pana Roberta Chojeckiego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru nowym członkiniom pocztu – Weronice Matysiak i Julii Mielczarek. Dziewczęta złożyły ślubowanie. Przezostatni rok istnienia gimnazjum będą reprezentować szkołę na wszystkich uroczystościach miejskich i szkolnych.

Podczas uroczystości Dyrektor ZSH Pani Alicja Brzózka wręczyła nagrody wyróżniającym się uczniom. Były to nagrody książkowe i dyplomy za świadectwa z paskiem, sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, za wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia sportowe. Dyplomy oraz książki ufundowane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-ZdrójAnnę Hetman za aktywną współpracę z Sybirakami otrzymało sześcioro uczniów gimnazjum: Julia Ochman, Jessica Łuczak, Milena Smolarek, Agata Głowacka oraz Konrad Rusin. Dyplomy wręczyli przedstawiciele Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju Pani Wiesława Kwiatkowska i Pan Ryszard Czernecki, natomiast książki – wiceprezydent miasta Pan Robert Chojecki. Miejmy nadzieję, że w następnym roku szkolnym w Zespole Szkół Handlowych rozpoczną się przygotowania do przejęcia imienia Zesłańców Sybiru wygaszanego gimnazjum przez Technikum nr 3.


 
Wizyta w Szkole Podstawowej nr 19


Dzisiaj, tj. 23 kwietnia mieliśmy przyjemność porozmawiać z naszymi pociechami ze Szkoły Podstawowej nr 19. Jest nam niezmiernie miło, że na twarzach uczniów rysowało się zaciekawienie i troska jednocześnie.To dla nas zaszczyt z Wami rozmawiać.
A tak napisali na swoim facebooku:

...dzisiaj w naszej szkole mieliśmy przyjemność gościć Sybiraków: p. Wiesławę Kwiatkowską, p. Ryszarda Czerneckiego i p. Antoniego Tokarza. Była to niepowtarzalna okazja, by posłuchać życiowych opowieści i porozmawiać z szacownymi gośćmi. Uczniowie z uwagą wsłuchiwali się w każde słowo prelegentów. Na zawsze zapamiętamy te wypowiedziane przez Pana Ryszarda: "Nigdy nie stosujcie zemsty". Bardzo dziękujemy
Dzień Patrona w 2018 roku


Jak co roku w kwietniu w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona – Zesłańców Sybiru. W uroczystości, która odbyła się 6 kwietnia, wzięli udział przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju i repatrianci z Kazachstanu, Wiceprezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Pan Janusz Buda, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Pawłowski, laureaci III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” wraz z opiekunami, a także nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem „Marszu Sybiraków”.Następnie widzowie mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum i technikum pod kierunkiem nauczycieli – p. Barbary Jasiak i p. Moniki Dworak-Kulig. W programie mogliśmy usłyszeć historię zesłań od XVI wieku do lat pięćdziesiątych XX wieku i poznać sylwetki znanych sybiraków. Nie zabrakło też wierszy poetów- sybiraków, utworów o Ojczyźnie i o zbrodni katyńskiejoraz piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego i solistek: Jessici Łuczak i Karoliny Faryny. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych tekstów. Całość poprowadzili Paulina Grad i Konrad Rusin.

Patron
Po programie artystycznym głos zabrała Pani dyrektor Alicja Brzózka, która podkreśliła, jak ważne są dla nas spotkania z Sybirakami i pamięć o zesłańcach. Dodała też, że jesteśmy jedyną szkołą w województwie śląskim o tym imieniu. Złożyła życzenia imieninowe Panu Ryszardowi Czerneckiemu, wręczając solenizantowi bukiet kwiatów.Prezes jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków podziękował za życzenia oraz za wzruszający program artystyczny. Głos zabrał także wiceprezydent miasta Pan Janusz Duda, który ze wzruszeniem mówił o żywej lekcji historii, w której wziął udział.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły: III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” oraz XI Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zesłańcach Sybiru.

A oto laureaci konkursów:
 III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Syberia w moich oczach”:

w kategorii szkoły podstawowe: I miejsce – PolaWychorska - Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach
 II miejsce –KlaudiaBulzak - SP nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
 II miejsce - Urszula Włochyńska - SP nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
 wyróżnienie - Iga Grzegorczyk - SP nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju

w kategorii gimnazja:
 I miejsce - Klaudia Skwark - ZS nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju

w kategorii szkoły ponadgimnazjane:
 I miejsce - Laura Bandurska –ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
wyróżnienie –Weronika Kąsek ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

XI Szkolny Konkurs Wiedzy o Zesłańcach Sybiru

 I miejsce – Paweł Bartnicki (IV Thr)
 II miejsce – WiktoriaOtremba (2aG)
 III miejsce – AureliaMajkowska (3aG) PatrycjaPomykała (IV Thr)
 IV miejsce – DanielPotocki (3a G)
V miejsce– Magdalena Malek (2a G) Bartosz Górecki (3a G)

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali ponadto książki o historii zesłań z dedykacją Pani Prezydent Anny Hetman, które wręczył wiceprezydent miasta Pan Janusz Buda. Po zakończonej uroczystości nasi goście z urzędu miasta oraz sybiracy i repatrianci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek

GALERIA ZDJEC.

Pamiętają o deportacjach i przestrzegają przed nienawiścią

78 lat temu z terenów okupowanej Polski wywieziono na Syberię tysiące Polaków. 10 lutego 1940 roku przeprowadzono pierwszą wywózkę na Syberię. Co roku o tym wydarzeniu pamiętają jastrzębscy Sybiracy. Przed Pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym w Jastrzębiu-Ruptawie zapłonęły znicze. W ten sposób najstarsi jastrzębianie - członkowie Związku Sybiraków Oddział Jastrzębie-Zdrój uczcili pamięć rodaków, który w czasie II wojny światowej zostali zesłani na rozkaz Józefa Stalina w głąb Związk Radzieckiego, na Syberię. Wielu nie powróciło do ojczyzny i na zawsze zostało na Nieludzkiej Ziemi. Ci, którym udało się wrócić kultywują pamięć o tym, co wówczas się działo. Ryszard Czernecki, przewodniczący Związku Sybiraków Jastrzębie-Zdrój, zawsze w lutym zapala znicze i pamięta o wydarzeniach z 1940 roku. Mówi, że pamięć o tym, co się wydarzyło jest konieczna, ale przestrzega przed zemstą, nienawiścią, powracaniem do wrogości pomiędzy narodami.

Jeżeli chcesz posłuchać przesłania Pana Ryszarda Czerneckiego nacisnji TUTAJ
Sybir


Wybrali Jastrzębie-Zdrój

Polacy ze Wschodu wracają do kraju. Repatrianci z Kazachstanu za miejsce swojego pobytu obrali także nasze miasto. To tu chcą mieszkać, żyć i pracować. Cieszy fakt, że doceniają to jak rozwija się Jastrzębie-Zdrój i z miastem wiążą swoją przyszłość. Pierwsza rodzina repatriantów pojawiła się w naszym mieście w sierpniu. Podczas spotkania zorganizowanego w jastrzębskim magistracie, członkowie trzech rodzin, które do tej pory osiedliły się w Jastrzębiu-Zdroju, mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat naszego miasta. Była to również okazja do udzielenia nowym mieszkańcom odpowiedzi na nurtujące ich pytania, wskazanie drogi rozwiązania codziennych problemów oraz zapewnienia pomocy w razie takiej potrzeby
.
Wybrali
.
„Rolą młodego pokolenia jest poznanie historii…”


Niemal trzy setki uczestników, głównie młodzież szkolna, trzy miejsca pamięci – tak można w skrócie podsumować XXVIII Rajd Szlakami Martyrologii Narodów. Liczne grono uczniów jastrzębskich szkół, harcerzy, kombatantów, przedstawicieli służb mundurowych i władz miejskich, w piątek, 19 stycznia, oddało cześć 15 więźniom KL Auschwitz Birkenau, którzy zginęli w czasie ewakuacji obozu od 19 do 20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia. Ryszard Czernecki, przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu Zdroju w swoim przemówieniu podkreślił, że rolą młodego pokolenia jest nauka i poznanie historii własnego narodu, aby do podobnej tragedii nie dopuścić już nigdy więcej. Uroczystość wieńcząca Rajd odbyła się w Parku Zdrojowym, pod pamiątkową tablicą. Wcześniej młodzież odwiedzała miejsca pamięci w Bziu i Jastrzębiu Górnym. W Jastrzębiu-Zdroju znajdują się dwie zbiorowe mogiły ewakuowanych więźniów. Na cmentarzu w Bziu Zameckim pochowano ciała 11 zamordowanych bądź zmarłych z wycieńczenia oraz ciała 11 zebranych z terenu Pawłowic. Druga mogiła z pomnikiem nagrobnym znajduje się obok wejścia do kościoła p.w. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym, gdzie pochowano zwłoki 34 więźniów, a w 1947 roku pochowano jeszcze dodatkowo szczątki dwóch ewakuowanych, znalezione podczas przekopywania podłogi piwnicznej domu jednego z tutejszych mieszkańców. Organizatorem uroczystości był jastrzębski oddział PTTK, a współorganizatorem Urząd Miasta.

Marsz 


Dzień Sybiraka 2017


Co roku 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka. W tym dniu przypada też rocznica wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie w 1939 roku.  Uroczystości z tych okazji odbyły się 18 września na cmentarzu komunalnym w Ruptawie. Przy symbolicznym grobie poświęconym Sybirakom, ofiarom Katynia i sowieckich łagrów, a także obrońcom Ojczyzny podczas II wojny światowej zebrali się przedstawiciele władz miejskich, kombatanci, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz nauczyciele. Oprawę wojskową zapewnili żołnierze z 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, a także z 18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej.

Podczas uroczystości został odczytany apel poległych, odmówiono też modlitwę za zmarłych. Prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków Pan Ryszard Czernecki prosił nauczycieli, by uczyli młodych ludzi szacunku dla innych, pielęgnowania każdej patriotycznej uroczystości, ale by jednocześnie przestrzegali przed propagowaniem zemsty i odwetu za doznane krzywdy. Pamięć historyczna jest ważna, ale najważniejsze jest przebaczenie. Głos zabrała także Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, która podziękowała Sybirakom za przekazywaną młodym ludziom prawdę historyczną. Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru zaprezentowali wiersze o wydarzeniach sprzed lat, a swój występ zakończyli słowami: „Sybiraku, dziękujemy, że możesz być dla nas autorytetem”. Na zakończenie pierwszej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem, a żołnierze oddali salwę honorową.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Zdrojowym, którą rozpoczęto hymnem Sybiraków. Minutą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy zginęli na zesłaniu i w walkach w obronie ojczyzny.  Po krótkim wystąpieniu pan Ryszard Czernecki wręczył legitymacje nowym członkiniom Związku Sybiraków – p. Ewie Urbańczyk i p. Czesławie Lachowicz-Dworak (nauczycielkom ZSH), odznaczył też Honorową Odznaką Sybiraka p. Rafała Stelmaczonka, który od kilku lat prowadzi stronę internetową związku. Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru Technikum nr 3 w ZSH, pod kierunkiem nauczycieli – p. Barbary Jasiak i p. Moniki Dworak-Kulig.

Widzowie mogli usłyszeć, a także zobaczyć na prezentacji multimedialnej historię zesłań na Sybir, poznać sylwetki i osiągnięcia znanych Sybiraków, usłyszeć wiersze o zesłaniach, o tęsknocie zesłańców za ukochaną ojczyzną. Usłyszeli też ważną prawdę, że wiedza na temat przeszłości sprawia, iż naród żyje i buduje swoją przyszłość, a także o tym, jak ważne są dla młodych ludzi autorytety, na których mogą się wzorować. W programie nie zabrakło też piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego. Zarówno program artystyczny, jak i prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych tekstów wywarła na widzach ogromne wrażenie.

Na koniec pan Ryszard Czernecki podziękował uczniom i nauczycielom ZSH za przygotowanie przepięknej lekcji historii, która na pewno długo pozostanie w pamięci

GALERIA ZDJĘĆ

Jeżeli, ktoś chciałby zobaczyć jeszcze raz całą uroczystość to zapraszamy FILM Z UROCZYSTOŚCI

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 roku to dzień zakończenia roku szkolnego. Na uroczystości z tej okazji  w  Zespole Szkół Handlowych nie zabrakło przedstawicieli jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków – prezesa związku Pana Ryszarda Czerneckiego oraz jego sekretarza - Pani Wiesławy  Kwiatkowskiej.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru nowemu chorążemu pocztu. Został nim Dominik Wdowiak, który złożył ślubowanie. Przez kolejne lata szkolne będzie reprezentował szkołę na wszystkich uroczystościach miejskich i szkolnym.

Podczas uroczystości wręczono nagrody wyróżniającym się uczniom.  Dyplomy i drobne upominki otrzymała także trójka uczniów gimnazjum za wieloletnią współpracę z jastrzębskim Kołem Związku Sybiraków: Anna Ochman, Bartosz Tokarski i Kamil Grynkiewicz. Dyplomy wręczyli przedstawiciele Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju Pani Wiesława Kwiatkowska i Pan Ryszard Czernecki.

GALERIA ZDJĘĆ
Dzień Patrona 
Co roku w kwietniu w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 obchodzony jest Dzień Patrona – Zesłańców Sybiru. Jak wiemy, właśnie tym miesiącu przypadają rocznice II wywózki na Sybir w 1940 roku oraz zbrodni katyńskiej. W uroczystości, która odbyła się 7 kwietnia, wzięli udział przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Andrzej Pawłowski, laureaci Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” wraz z opiekunami, a także nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.


Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Marszu Sybiraków”, a następnie zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum i technikum pod kierunkiem nauczycieli – Barbary Jasiak i Moniki Dworak-Kulig. Widzowie mogli prześledzić losy zesłańców od pamiętnej nocy 10 lutego 1940 roku, czyli od dnia wywózki, ich codzienne życie na „nieludzkiej” ziemi, wreszcie powrót do ukochanej Ojczyzny obojętnej na ich tułaczy los. W programie nie zabrakło wierszy poetów- sybiraków, utworów o tęsknocie za Ojczyzną, o zbrodni katyńskiej, a także piosenek w wykonaniu zespołu wokalnego. Na uwagę zasługuje prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych tekstów a także finałowa piosenka „Miejcie nadzieję” w wykonaniu uczennicy 2a gimnazjum, Julii Ochman.

Po programie artystycznym głos zabrała Pani dyrektor Alicja Brzózka, która podkreśliła, jak ważne dla nas są pamięć o zesłańcach i spotkania z Sybirakami. Złożyła też życzenia imieninowe Panu Ryszardowi Czerneckiemu, wręczając solenizantowi bukiet kwiatów oraz drobny upominek – tomik wierszy nauczyciela naszej szkoły Andrzeja Ślakowskiego ze specjalną dedykacją od autora. Prezes jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków podziękował za życzenia oraz za wzruszający program artystyczny. Zwrócił się też do młodzieży z prośbą, by pamiętała o wydarzeniach sprzed lat, ale by nigdy nie dążyła do zemsty, która niesie ze sobą tylko zło. Podkreślił, że pamięć jest ważna, ale najważniejsze jest przebaczenie.

Głos zabrał także Naczelnik Wydziału Edukacji. Pan Andrzej Pawłowski dał słowo prezesowi Koła Związku Sybiraków Ryszardowi Czerneckiemu, że po wygaszeniu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, imię Zesłańców Sybiru na pewno zostanie nadane innej szkole. Może to będzie Zespół Szkół Handlowych? Miejmy nadzieję, że tak, bo przecież właśnie w budynku tej placówki znajduje się Szkolna Izba Pamięci o Sybirakach.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły: II Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” oraz X Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zesłańcach Sybiru.

A oto laureaci konkursów
II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Syberia w moich oczach”:
I miejsce – Aleksandra Kozioł (ZS nr 3) Paulina Grad (ZSH)
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Anna Wdowiak (ZS nr 2)

X Szkolny Konkurs Wiedzy o Zesłańcach Sybiru
I miejsce – Wiktoria Otremba (1a G)
II miejsce – Beata Górecka (2a G)
Wiktoria Kiełkowska (1b G)
Bartosz Tokarski (3b)
III miejsce – Kamil Grynkiewicz (3b G)

Po zakończonej uroczystości nasi goście zwiedzili Szkolną Izbę Pamięci, zostali też zaproszeni na skromny poczęstunek.

GALERIA ZDJĘĆ

Polska nie tylko dla Polaków
10 lutego minęła kolejna rocznica zsyłki Polaków zamieszkujących wschodnie tereny II Rzeczpospolitej na Syberię. Jastrzębianin, Ryszard Czernecki, który był wtedy 8-letnim chłopcem mówi o tym, że należy pamiętać historię, ale i wyciągać z niej wnioski, uczyć się, być mądrzejszym o tragiczne doświadczenia.

więcej...

XXV Rajd Szlakiem Martynologii Narodów   12 stycznia 2017 roku w naszym mieście odbył się XXV Rajd  „Szlakiem martyrologii narodów”. Został on zorganizowany dla uczczenia ofiar „Marszu śmierci” oraz pamięci zesłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni. Hołd poległym oddany został w
Parku Zdrojowym przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.


Przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć piętnastu więźniów KL Auschwitz-Birkenau podczas ewakuacji obozu z Oświęcimia do Wodzisławia  w dniach 19 do 20 stycznia 1945 roku  zebrali się przedstawiciele kombatantów, władz miasta oraz dzieci, młodzież i nauczyciele jastrzębskich szkół. Wśród zgromadzonych nie zabrakło zarządu Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków. Wartę honorową przy tablicy pełnili harcerze, a modlitwę za zmarłych odmówił ks. dziekan Marek Ziętek. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dodać tu trzeba, że na trasie rajdu uczniowie i nauczyciele jastrzębskich szkół, m.in. Szkoły Podstawowej nr 19 odwiedzili Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Handlowych. Zwiedzili Szkolną Izbę Pamięci, w której zgromadzone są zdjęcia i różne pamiątki podarowane szkole przez jastrzębskich sybiraków oraz inne materiały dotyczące zesłań na Sybir i zesłańców.

Przypomnijmy, że uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce Szkolnej Izby Pamięci Zesłańców Sybiru odbyło się 30 listopada 2012 roku. Od tamtej pory zwiedziło ją wielu uczniów jastrzębskich szkół, m.in. podczas corocznych Dni Otwartych, Giełdy Szkół, Miasteczka Zawodów, a także innych imprez miejskich organizowanych w szkole.


GALERIA ZDJĘĆ

Dzień Sybiraka

17 września to Dzień Sybiraka. W naszym mieście uroczystości z tej okazji odbyły się 19 września przy symbolicznym grobie poświęconym Sybirakom, ofiarom Katynia i sowieckich łagrów, a także obrońcom Ojczyzny podczas II wojny światowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miejskich, kombatanci, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz nauczyciele. Oprawę wojskową zapewnił 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia.

W trakcie obchodów Dnia Sybiraka został odczytany apel poległych, odmówiono też modlitwę za zmarłych. Ryszard Czernecki, prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków, apelował do nauczycieli, by przekazywali młodym ludziom pamięć o tragedii sprzed lat. Głos zabrała także Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman, która podziękowała Sybirakom za przekazywaną młodym ludziom prawdę historyczną. Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr  5 im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Handlowych zaprezentowali wiersze na temat zsyłek na Sybir. Został także odczytany wiersz członka Jastrzębskiego Koła Związku Sybirkaów pt. „Zostali we mgle”, który został napisany w kwietniu 2010 roku. 

Zostali we mgle

Odezwał się Dzwon Zygmunta, smutkiem dookoła powiało,

Katyń – znów chłodne ofiary, jak by ich było za mało.

Serce starego dzwonu, do wszystkich Polaków woła,

zginęli wybrańcy tej ziemi, pochylmy przed nimi czoła.

 

Jak widać. Opatrzność nadała ich życiu takiego biegu,

że z ofiarami Katynia, stanęli w jednym szeregu.

Ofiara ta nie ma równych, choć przejrzeć wieki całe,

wszystko co z nią przychodzi, jest dla nas niezrozumiałe.

 

Może wśród szczątek tragedii, znajdą się wreszcie powody,

by nad grobami jej ofiar, wyciągnąć ręce do zgody.

Może we mgle Smoleńska, gdzie tamte życia zostały,

urodzą się nowe myśli i zaczną znikać podziały.

 

Prośmy opatrzność o to, szkoda by przecież było,

by tyle istnień oddanych, niczego nie zmieniło.

Bo ponad naukę, Rozsądek i wszystkie słowa,

SIĘGA MIŁOŚĆ.

 

Niech w sercach naszych bez zmarszczek

i błękitnych duszach panuje spokój i ład.

Niech jeden drugiemu będzie bratem, a nie katem,

niech słowo „miłuj bliźniego jak siebie samego”

stanie się praktycznym drogowskazem.

 

KIEDY USŁYSZYSZ BICIE DZWONU -
NIE PYTAJ, KOMU BIJE ON.

Na zakończenie pierwszej części delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem, a żołnierze oddali salwę honorową.

Druga część święta odbyła się w Domu Zdrojowym, którą rozpoczęto hymnem Sybiraków. Minutą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy zginęli na zesłaniu i w walkach w obronie  Ojczyzny.  Po krótkim wystąpieniu pana Ryszarda Czerneckiego przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru oraz Technikum nr 3 w Zespole Szkół Handlowych pod kierunkiem nauczycieli – Barbary  Jasiak i Moniki Dworak-Kulig.

 

Widzowie mogli usłyszeć historię symbolicznego pomnika, przy którym od dwudziestu lat odbywają się uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, a także wiersze i piosenki o zesłaniach, o pobycie na Syberii, o tęsknocie za ukochaną Ojczyzną, a także o zbrodni katyńskiej,  a na zakończenie – piosenkę  „Miejcie nadzieję” w wykonaniu uczennicy klasy 2a gimnazjum – Julii Ochman. Zarówno program artystyczny, jak i prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych tekstów, wywarła na widzach ogromne wrażenie.

Na koniec pan Ryszard Czernecki podziękował uczniom i nauczycielom ZSH za przygotowanie przepięknej lekcji historii, która na pewno długo pozostanie w pamięci.

GALERIA ZDJĘĆ


Pożegnanie klas trzecich gimnazjum 


24 czerwca w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru  odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich.  Na uroczystości obecny był Prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków Ryszard Czernecki.

Uroczystość rozpoczęła się  hymnem  państwowym, a potem  nastąpiło przekazanie sztandaru. Uczennice z pocztu sztandarowego, które ukończyły gimnazjum, uroczyście przekazały sztandar młodszym koleżankom.

Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych Alicja Brzózka. Wręczyła nagrody za świadectwa z wyróżnieniem, za osiągnięcia w konkursach oraz za najwyższe w szkole wyniki egzaminu gimnazjalnego. Podczas wręczania nagród głos zabrał Pan Ryszard Czernecki, który podziękował uczniom klasy 3b za trzyletnią współpracę z Jastrzębskim Kołem Związku Sybiraków i przygotowanie programów artystycznych na miejskie uroczystości z okazji Dnia Sybiraka i  75. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także corocznych obchodów Dnia Patrona gimnazjum. Wręczył ośmiorgu uczniom dyplomy z podziękowaniem od Sybiraków oraz słodkie upominki. Wyraził też nadzieję, że uczniowie tej klasy mimo ukończenia gimnazjum nadal będą współpracować ze Związkiem Sybiraków.

Po zakończeniu uroczystości Pan Ryszard Czernecki udał się na ostatnie spotkanie uczniów klasy 3b z wychowawcą i rodzicami. Uwieńczeniem spotkania było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Mamy nadzieję, że absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru po uzyskaniu pełnoletności zasilą szeregi  Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków i będą aktywnie działać na rzecz związku.

 XXVI RajdXXVI Rajd

 XXVI RajdXXVI Rajd

Dzien Patrona 

8 kwietnia  w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru obchodziliśmy Dzień Patrona. Uroczystość, w której uczestniczyli nasi goście z Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków, rozpoczęła  się   wprowadzeniem pocztu  sztandarowego  oraz  odśpiewaniem  hymnu państwowego i  „Marszu Sybiraków”. Następnie zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli – Barbary Jasiak i Moniki Dworak-Kulig.

 

Wszyscy obecni na uroczystości mogli usłyszeć wiersze poetów-Sybiraków, utwory o miłości do Ojczyzny i o Katyniu oraz komentarz konferansjerów, Klaudii Miąsik i Kamila Grynkiewicza, dotyczący życia zesłańców na „nieludzkiej” ziemi i niezłomności ich przekonań, a także obchodzonej w tym roku 76. rocznicy zbrodni katyńskiej.  Nie zabrakło też piosenek katyńskich w wykonaniu zespołu wokalnego. Całość dopełniała prezentacja multimedialna nawiązująca do recytowanych i śpiewanych tekstów.

 

 Po programie artystycznym głos zabrała Pani dyrektor Alicja Brzózka, która podkreśliła, że nasze gimnazjum jest w województwie śląskim jedyną szkołą imienia Zesłańców Sybiru. Złożyła też życzenia imieninowe Panu Ryszardowi Czerneckiemu, a wszyscy zebrani odśpiewali solenizantowi „Sto lat”. Prezes jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków podziękował za życzenia, za wzruszający  program artystyczny, a także dodał, że ważna jest pamięć o wydarzeniach sprzed lat, pamięć i przebaczenie.  Wręczył też legitymację członka Związku Sybiraków nauczycielce naszej szkoły.

 

Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursów zorganizowanych przez nauczycieli naszej szkoły: Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Syberia w naszych oczach” oraz IX Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zesłańcach Sybiru. A oto laureaci konkursów:

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Syberia w moich oczach”:

 Dzień Patrona   Dzień Patrona

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Wiktoria Szymańska (ZS nr 6)

II miejsce – Adrianna Popielarczyk (ZS nr 6)

III miejsce – Milena Zdrojewska (ZS nr 6)

 

Szkoły podstawowe i gimnazja

I miejsce – Kamila Kropiewnicka (Gimnazjum nr 5)

II miejsce – Aleksandra Tęgowska (ZS Sióstr Salezjanek)

III miejsce – Agata Poznańska (SP-4)

 

IX Szkolny Konkurs Wiedzy o Zesłańcach Sybiru

I miejsce – Maciej Milbrant (3a G)

II miejsce – Jakub Grzeszkiewicz (3a G)

III miejsce – Barbara Jarczok (3b G)

 


Po zakończonej uroczystości nasi goście Sybiracy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.


Koncert pieśni patriotycznych

Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2015 roku w Kościele pw. św. Brata Alberta przy ul. Wielkopolskiej odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych.  Widzowie zebrani w świątyni mogli usłyszeć wiele pieśni niepodległościowych   oraz    piosenek żołnierskich w wykonaniu chóru miejskiego oraz zespołu wokalnego z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru.

Koncert   Koncert

Uroczystość rozpoczęła się krótkim wystąpieniem proboszcza parafii a zarazem dziekana dekanatu Jastrzębie-Górne ks. Andrzeja Szostka. Następnie chór rozpoczął występ staropolską pieśnią „Gaude Mater Polonia” oraz zaśpiewał kilka pieśni patriotycznych , m.in. „Modlitwę obozową”. Potem do chóru dołączył nasz zespół wokalny. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy oraz inne pieśni, m.in.  „Marsz I Brygady’, „Marsz, marsz  Polonia”, „Już zachodzi czerwone słoneczko”, Przybyli ułani” i inne. Ponadto nasz zespół zaśpiewał piosenki: „Jest takie miejsce, taki kraj” oraz „Katyń. Ostatni list”. Ponieważ nasze gimnazjum nosi imię Zesłańców Sybiru”, na zakończenie wszyscy odśpiewali „Marsz Sybiraków” – hymn Związku Sybiraków.

Na koniec głos zabrał prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków Ryszard Czernecki, który z radością zauważył, że z okazji Narodowego Święta Niepodległości spotkały się trzy pokolenia Polaków. Wyraził także nadzieję, że takie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych stanie się tradycją naszego miasta.


Powstanie Związku Sybiraków w Polsce
W zakładce „Historia” dodana została informacja o dziejach naszego związku w Polsce. Zachęcamy do przeczytania ciekawych informacji na ten temat.XXVI Rajd "Śladami Martyrologii Narodów"

18 stycznia 2016 roku uczniowie klas I i II gimnazjum Zespołu Szkół nr 8 wzięli udział w  XXVI Rajdzie "Szlakami Martyrologii Narodów", który jak co roku przygotował Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju.

Rajd został zorganizowany w rocznicę "Marszu śmierci", czyli ewakuacji więźniów z obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945 roku oraz rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir 10 lutego 1940 roku.

Rajd rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie czekał na nas gość specjalny – Ryszard Czernecki, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Jastrzębiu-Zdroju. Usłyszeliśmy opowieść o losach Pana Czerneckiego, który jako ośmioletni chłopiec wraz z rodziną został zesłany na Syberię. Dowiedzieliśmy się w jak ciężkich warunkach podróżowali i żyli Polacy na zesłaniu. Na zakończenie swojej opowieści Pan Czernecki prosił uczniów, aby się uczyli i przekazywali przyszłym pokoleniom wiedzę o losach tych Polaków, którzy już odeszli, bo tylko pamięć o tym co było, może zapewnić nam pokój w przyszłości.

Spotkanie z Panem Czerneckim wywarło na uczniach wielkie wrażenie, ze względu na wielkie poczucie humoru i bardzo swobodny sposób bycia.

Następnie razem z przewodnikiem dotarliśmy pieszo do Parku Zdrojowego, po drodze słuchając opowieści o historii więźniów.

W Parku Zdrojowym przed pomnikiem upamiętniającym śmierć 15. uczestników Marszu Śmierci odbyły się oficjalne uroczystości rocznicowe. Przedstawiciele naszej szkoły uroczyście złożyli kwiaty pod pomnikiem, a poczet sztandarowy dumnie reprezentował szkołę. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczniowie wrócili do domów.

 XXVI RajdXXVI Rajd

 XXVI RajdXXVI RajdUroczystości z okazji Dnia Sybiraka

17 września na cmentarzu komunalnym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sybiraka. Przy symbolicznym grobie poświęconym Sybirakom, ofiarom Katynia i sowieckich łagrów, a także obrońcom Ojczyzny podczas II wojny światowej zebrali się przedstawiciele władz miejskich, kombatanci, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz nauczyciele. Wartę honorową pełnili przedstawiciele Związku Sybiraków, żołnierze, harcerze i straż graniczna. Trzeba tu dodać,
że w uroczystości wzięło udział 27 pocztów sztandarowych z jastrzębskich szkół, w tym dwa
z naszej szkoły.

Podczas uroczystości apel poległych odczytał oficer Dywizjonu Obrony Powietrznej z Bytomia ppor. Łukasz Bieniek, a modlitwę odmówił ks. dziekan Marek Ziętek. Krótkie przemówienie wygłosił prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków pan Ryszard Czernecki, w którym podkreślił, że chciałby, aby dzień 17 września był nie tylko świętem Sybiraków, ale dniem całego naszego narodu. Głos zabrali także zaproszeni goście, m.in. wiceprezydent miasta Janusz Buda oraz poseł na sejm Krzysztof Gadowski. Nie zabrakło też wierszy poświęconym wydarzeniom sprzed lat deklamowanych przez uczniów naszego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Zesłańców Sybiru. Na zakończenie żołnierze oddali salwę honorową, a orkiestra górnicza KWK „Borynia” odegrała „Pieśń niewolników” z opery „Nabucco” G. Verdiego.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Zdrojowym. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się hymnem Sybiraków w wykonaniu uczennic naszego gimnazjum. Minutą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy zginęli w walkach za ojczyznę. Po krótkim wystąpieniu pana Ryszarda Czerneckiego nadszedł czas na montaż słowno-muzyczny „Czy bez tej miłości można żyć?” przygotowany przez uczniów naszego gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli – Barbary Jasiak
i Moniki Dworak-Kulig.

Widzowie, słuchając wierszy i piosenek o zesłańcach i o tych, którzy polegli w walkach za ojczyznę, a także oglądając prezentację multimedialną, mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można żyć bez miłości do ojczyzny. Zapewne też przekonali się, że nie można, bo – jak powiedziała jedna z poetek-sybiraczek – „bez ojczyzny nie ma nas”.

Na zakończenie pan Ryszard Czarnecki podziękował naszym uczniom i nauczycielom za przygotowanie tak pięknej lekcji historii, która na pewno długo pozostanie w naszej pamięci. Otrzymał też podziękowania i kwiaty za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości.


V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek Imienia Zesłańców Sybiru

"Razem pamiętamy więcej" – to hasło V Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek Imienia Zesłańców Sybiru. Zjazd odbył się w dniach 11-13 czerwca i został zorganizowany przez Samorządowe Gimnazjum nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu oraz Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim.

W tym corocznym spotkaniu uczestniczyło około 200 przedstawicieli szkół, placówek
i stowarzyszeń z całej Polski. Ponieważ Gimnazjum nr 5 nosi imię Zesłańców Sybiru, w zjeździe wzięła także udział przedstawicielka naszej szkoły p. Barbara Jasiak.

Zjazd był zorganizowany z dużym rozmachem i w zdecydowanej większości sfinansowany przez władze obydwu miast. Przedstawiciele szkół sybirackich z całej Polski nie tylko odwiedzili gimnazja organizujące zjazd, ale spotkali się też z włodarzami obydwu miast, członkami Zarządu Głównego Związku Sybiraków, bolesławieckiego koła związku, a także zwiedzili najważniejsze zabytki obydwu miast. Ponadto złożyli kwiaty i znicze na symbolicznych grobach Sybiraków
w Bolesławcu i Lwówku Śląskim, uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych, opracowali wnioski do dalszej pracy i podjęli uchwały, m.in. uchwałę dotyczącą miejsca kolejnego zjazdu. Tym razem będzie to Chełm.

Z okazji V zjazdu wydana została publikacja, w której znalazły się informacje na temat szkół
i placówek noszących imiona, które upamiętniają zesłańców.

17 dzien
17 dzien
17 dzien
17 dzien
17 dzien


75. rocznica zbrodni katyńskiej

Uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy zbrodni katyńskiej odbyły się we wtorek,
13 kwietnia. Pierwsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu komunalnym przy symbolicznym grobie poświęconym Sybirakom, pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich oraz obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej. Oddano hołd tym, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi, złożono kwiaty i znicze.

II część uroczystości odbyła się w Domu Zdrojowym. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych oraz nauczyciele i młodzież jastrzębskich szkół: ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 5, ZS nr 8, ZSZ, ZSH, Gimnazjum nr 8 i Gimnazjum nr 5. Prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków powitał zebranych. Minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanych w Katyniu oraz tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Następnie pan Ryszard Czernecki wspomniał o zesłaniach, o wydarzeniach z czasów II wojny światowej,
o straszliwym mordzie w Katyniu, wreszcie o swojej ostatniej wizycie w Kijowie. Przeczytał też wiersz jednego z jastrzębskich Sybiraków napisany tuż po katastrofie pod Smoleńskiem
w kwietniu 2010 roku. Głos zabrała także Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman.

Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru pod kierunkiem p. Barbary Jasiak i p. Moniki Dworak-Kulig. Zebrani w ciszy, z powagą wysłuchali historii tragicznych losów polskich oficerów pomordowanych strzałem w tył głowy w katyńskim lesie. Usłyszeli fragmenty listów pisanych z obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku do rodzin pozostawionych
w Polsce. Mogli przenieść się myślami do tamtych czasów i wysłuchać wierszy i piosenek na temat tej strasznej zbrodni sprzed siedemdziesięciu pięciu lat.

Na zakończenie spotkania pan Ryszard Czernecki podziękował panu pułkownikowi Ireneuszowi Zalasie, panu Andrzejowi Sygulskiemu oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Handlowych Alicji Brzózce za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, a uczniom za wspaniały i wzruszający występ. Podziękował także wszystkim delegacjom, które złożyły kwiaty i znicze przy symbolicznym grobie Sybiraków na cmentarzu komunalnym.

75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej
75. rocznicy zbrodni katyńskiej

Związek Sybiraków Koło w Jatrzębiu-Zdroju aktywnie działa na rzecz podtrzymania pamięci o  historii zesłań. Szczególnie duży nacisk kładziemy na edukowanie młodego pokolenia, m.in. poprzez spotkania młodzieżą szkolną. W ramach takich spotkań 6 lutego 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju odbyła się uroczystość nadania szkole orderu Związku Sybiraków. Czytaj więcej.